Kenniscentrum

Vind hier de betekenis van diverse begrippen rond huur & verhuur

Bij het huren van een nieuwe woning komt meer kijken dan simpelweg het kiezen van een woning om er vervolgens naartoe te verhuizen. Zeker wanneer je voor het eerst op zoek bent naar een huurwoning, zijn er best wat zaken om rekening mee te houden. Wanneer je nieuw bent in de wereld van het huren, is de kans groot dat je allerlei termen voorbij hoort komen waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord, zoals opleverstaat, huurprijsbescherming en huurcommissie. Toch zijn dit termen die je eigenlijk wel moet kennen wanneer je zelf een woning gaat huren, omdat de kans groot is dat je zelf met één of meerdere van deze zaken te maken krijgt.

Diplomatenclausule

Wat houdt dit in?

In de praktijk wordt het begrip diplomatenclausule op diverse manieren uitgelegd, wat voor verwarring kan zorgen onder huurders en verhuurders. Daarom wordt in dit artikel zowel de diplomatenclausule op verzoek van de verhuurder als op het verzoek van de huurder uitgelegd.

Diplomatenclausule op verzoek van de verhuurder

Als de woningeigenaar of oorspronkelijke huurder tijdelijk ergens anders gaat wonen vanwege zijn baan, kan hij de keuze maken om zijn woning tijdelijk te verhuren. Als hij daarna zelf weer in het huis wil wonen, dan moet er een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgesteld. In deze overeenkomst moet een ontruimingsbeding staan, wat inhoudt dat de huurder de woning weer moet verlaten als de overeengekomen periode eindigt en de verhuurder de woning weer nodig hebt.

De verhuurder van de woning moet zelf in de woning hebben gewoond en na het einde van de huurtermijn weer intrekken in deze woning. Daarnaast moet de verhuurder een belang hebben om de woning na de overeengekomen huurtermijn weer te bewonen. Zo voldoet de verhuurder aan het wettelijk vereiste ‘dringend gebruik’. Als het gaat om een nieuwbouwwoning waarbij de verhuurder de woning nog niet bewoond heeft, maar dit wel gaat doen na de huurperiode, dan is de diplomatenclausule ook van toepassing.

De huurbescherming voor de tussenhuurder is beperkt, omdat de huurder de woning (uiterlijk) op de einddatum van de overeengekomen huurperiode moet verlaten. De woning kan aan meerdere opeenvolgende tussenhuurders op deze manier worden verhuurd.

 

In de huurovereenkomst moet de reden van de tussenhuur worden vermeld en de specifieke huurperiode met de einddatum. De verhuurder is wel verplicht om de huurovereenkomst wel volgens de wettelijke regels opzeggen. De tussenhuurder kan niet eerder dan de einddatum van de afgesproken periode opzeggen, tenzij dit schriftelijk wordt afgesproken. Hierbij is de huurprijsbescherming oftewel het puntensysteem en de maximale huurverhoging wel van toepassing.

De verhuurder kan tegen het einde van de afgesproken termijn (en niet eerder) de huurovereenkomst opzeggen. Hij heeft een wettelijke opzeggingsgrond, wat inhoudt dat wanneer de huurder weigert te vertrekken, de verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning bij de rechter kan afdwingen.  Deze vorm van tussenhuur wordt ook wel een huurovereenkomst met diplomatenclausule genoemd.

Diplomatenclausule op verzoek van de huurder

Een verhuurder die een woning voor onbepaalde tijd verhuurt, kan met de huurder een afspraak maken dat er een aanvangsperiode van een jaar geldt. Tijdens deze periode kan het huurcontract niet worden opgezegd. Hiermee heeft de verhuurder de zekerheid dat de huurder in ieder geval een jaar blijft zitten.

Wanneer een woning op deze manier wordt verhuurd aan een expat, dan wil de expat vaak dat er een zogenaamde ‘diplomatenclausule’ in de huurovereenkomst wordt opgenomen. Dit houdt in dat er een afspraak is vastgelegd dat de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen als hij voor zijn werk voor overgeplaatst en genoodzaakt is te verhuizen naar een andere stad of een ander land. Een diplomatenclausule is dan de uitzondering op het tussentijdse opzegverbod dat tijdens de aanvangsperiode geldt. In de praktijk wordt vaak deze betekenis aan de term diplomatenclausule gegeven.

In de meeste gevallen zoals huurders van multinationals geven bedrijven geen toestemming op een huurovereenkomst als hierin geen diplomatenclausule wordt opgenomen. In de praktijk wordt er weinig gebruik gemaakt van de diplomatenclausule. Het komt vaker voor dat huurders langer blijven in plaats van korter.