Privacybeleid

Download

Versie: 04-2020

Hieronder vind je het Privacy Statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid . tevens handelend onder de naam Huurzone, gevestigd aan de Paardeweide 3E, 4824EH te Breda, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 736.67.005.

Via dit Privacy Statement informeert Huurzone je over de wijze waarop omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door Huurzone

Huurzone is een platform waarop een overzicht van alle advertenties van huurwoningen getoond wordt en via waar woningzoekenden op advertenties kunnen reageren. Om dit mogelijk te maken, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat je op Huurzone een account aanmaakt of reageert op een huurwoning.

Persoonsgegevens die je aan ons geeft

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen onder meer de volgende gegevens zijn:

 • informatie die je invult bij het aanmaken van een account op Huurzone, zoals je naam, geboortedatum, e-mailadres, contactgegevens, je profielfoto, je inkomen (en dat van je partner), je opleidingsniveau en Facebook-profiel;
 • informatie die je invult bij het plaatsen van een advertentie, zoals bijvoorbeeld contactgegevens;
 • informatie die je aan ons verstrekt omdat je contact met ons legt vanwege een vraag of een klacht, zoals betalingsgegevens;
 • technische gegevens je aan ons verstrekt omdat je onze website bezoekt, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt; en
 • alle overige persoonsgegevens die wij direct of indirect van jouw verkrijgen.

Verwerkingsdoeleneinden en rechtsgronden

Jouw persoonsgegevens worden door verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze website;
 • registratie van een account op Huurzone en het gebruikmaken van de diensten van Huurzone, inclusief functies zoals notificaties bij nieuwe woningen of het weergeven van woningen afgestemd op het door op jouw opgegeven (zoek)profiel;
 • het reageren op advertenties op Huurzone en communiceren met verhuurders;
 • het plaatsen van woningadvertenties op onze website en het in contact komen met woningzoekenden;
 • om met u te communiceren indien u met Huurzone in contact treedt;
 • voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven en uitvoering van overige online marketing;
 • voor het verbeteren van onze website en dienstverlening van Huurzone; en
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

De rechtsgrond voor de hiervoor benoemde verwerkingsdoeleinden is gelegen in:

 • de door jouw gegeven toestemming;
 • het uitvoeren van de met jouw gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen; en
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Huurzone of van een derde.

Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken kan erin bestaan dat wij jouw gegevens nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, voor marketingdoeleinden of om daarmee onze diensten te kunnen verbeteren.

Bewaartermijn

Huurzone bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Account op Huurzone

Huurzone bewaart in beginsel jouw gegevens zolang je een account hebt bij Huurzone. Indien je voor een periode van één (1) jaar of langer niet bent ingelogd, wordt het account inclusief bijbehorende gegevens verwijderd.

Ook kun je uiteraard zelf je account op ieder moment verwijderen. Na het verwijderen van het account hanteren wij geautomatiseerd een zgn. “cooling-off periode”, waarbij gegevens nog 14 dagen na verwijderen van het account beschikbaar blijven om verwijdering ongedaan te maken. Indien je graag per direct wenst dat Huurzone jouw gegevens verwijderd, kun je daartoe een verzoek bij Huurzone indienen. Daarvoor wordt verwezen naar het bepaalde in dit Privacy Statement over jouw rechten als betrokkene.

Als je een contactformulier op de website van Huurzone hebt ingevuld of op andere wijze in contact getreden bent met Huurzone, dan bewaren wij jouw gegevens voor zolang als dat naar de aard van jouw vraag, verzoek of klacht noodzakelijk is. Daarna worden jouw gegevens enige tijd gearchiveerd, zodat deze beschikbaar blijven voor nieuw contact dat vanuit jou ontvangen wordt.

Logbestanden

Onze website maakt gebruik van zogenaamde logbestanden, waarin toegangsgegevens van bezochte pagina’s worden opgeslagen. Zie voor meer informatie daarover het bepaalde in dit Privacy Statement over ‘Cookies’. Logbestanden worden na drie (3) maanden automatisch vernietigd.

Jouw rechten

Op basis van de toepasselijke wetgeving heb je ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens diverse rechten. We zetten deze voor je op een rijtje:

 • Inzagerecht: het recht om de door Huurzone van jou verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht het recht jouw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • Recht van bezwaar houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Een bezwaar tegen de verwerking voor bijvoorbeeld direct marketingdoeleinden zullen wij altijd honoreren.
 • Recht op beperking voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, heb je onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Huurzone de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid het recht om bij de bij ons opgeslagen en jou betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.
 • Intrekking van toestemming je hebt dit recht voor zover wij van jou gegevens verwerken op basis van uw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het uitoefenen van de bovenstaande rechten is kosteloos, behoudens gevallen van misbruik. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement. Wij zullen vragen en verzoeken binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van je specifieke vraag of verzoek onverhoopt meer tijd kosten, zullen wij je hierover binnen deze termijn informeren. Wij kunnen bij vragen en verzoeken in het kader van de verwerking van persoonsgegevens vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit om te voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Ten overvloede attenderen wij je er graag op dat de meeste van de hierboven beschreven rechten niet absoluut zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Dat zullen we je dan uiteraard gemotiveerd kenbaar maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden en het recht om de door jou gegeven toestemming in te trekken, zijn beide wel absoluut. De uitoefening van deze rechten zal dus hoe dan ook door ons gehonoreerd worden.

Doorgifte aan derden

Verhuurders

Indien je via Huurzone reageert op een advertentie, stellen wij dat bericht inclusief jouw contactgegevens ter beschikking aan de verhuurder. Dit zodat de verhuurder met jou in contact kan komen om bijvoorbeeld een bezichtiging te plannen of eventuele vragen te beantwoorden. Je kiest zelf welke informatie je deelt met de verhuurder.

Overig

Verder zullen wij jouw persoonsgegevens in principe niet verstrekken aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek jouw persoonsgegevens bij ons opvraagt. Huurzone onderzoekt altijd in hoeverre zij daadwerkelijk medewerking dient te verlenen aan een dergelijk verzoek, en zal erop toezien dat deze verstrekking tot het strikt noodzakelijke beperkt zal zijn.

Cookies

Op onze website kan gebruik gemaakt worden van cookies. Als je onze website bezoekt wordt jouw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de website aan je te kunnen tonen en de webserver op een goede en voldoende manier te beheren en te beveiligen. Wij verzamelen persoonsgegevens via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Je IP-adres;
 • Je cookie-ID;
 • Je webbrowser;
 • Je locatie;
 • De webpagina's die je op onze site bezoekt;
 • De woningadvertenties die je bekijkt.

Zodra je onze website bezoekt, krijg je via een zgn. banner de optie om een keuze te maken voor het plaatsen van de verschillende cookies. Indien je daarvoor toestemming heeft gegeven, maken wij gebruik van advertentie- en tracking cookies. Via deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld, op basis van de pagina’s die je hebt bezocht, gericht advertenties tonen die passend zijn voor jou. Ook adverteerders kunnen (met jouw goedkeuring) deze cookies plaatsen. Dit betreft de volgende bedrijven: Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads, Trovit, Bing Ads, Marktplaats, Mitula, RTBHouse en Adroll.

Er zijn verschillende manieren om het plaatsen van cookies of reeds geplaatste cookies te verwijderen en cookie-instellingen aan te passen. Dat kun je doen via de instellingen van je browser.

Statistische analyse door Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door haar bezoekers. Google Analytics en de hieraan gekoppelde cookies volgen niet wat individuele gebruikers bekijken dan wel aanklikken op onze website. Voor verdere informatie over Google Analytics verwijzen wij graag naar de Google Analytics privacyoverview (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en-GB). Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord dat wij deze statistieken verzamelen.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Huurzone neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. In dat kader treffen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegangscontrole, gebruikmakend van een wachtwoord;
 • Automatische logging van toegangen en wijzigingen;
 • Encryptie van je wachtwoord;
 • Beveiliging van de website via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Beveiligd intern netwerk;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • Controle op toegekende bevoegdheden.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Huurzone, waarop Huurzone steeds het meest actuele Privacy Statement beschikbaar stelt. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent en blijft.

Huurzone kan persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in dit Privacy Statement. Voor zover deze verdere verwerking niet verenigbaar is met het doel waarvoor deze aanvankelijk van jouw zijn verzameld, zullen wij u vooraf informeren over deze nieuwe doeleinden.

Vragen en klachten

Mocht je een vraag of klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, vragen wij je hierover contact met ons op te nemen. Dat kan via het contactformulier op de website van Huurzone of door een e-mail te sturen aan [email protected].

Komt u er niet met ons uit, dat vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in geval van Huurzone betreft dat de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).