Notice & takedown

Huurzone (« Leverancier ») doet er alles aan om te zorgen dat niets op haar website (Huurzone.nl) strijdig is met de geldende wet en regelgeving. Stuit je onverhoopts op inhoud waarvan je vermoed dat deze in strijd is met de wettelijke voorschriften of een inbreuk vormt op rechten die je bezit, dan word je verzocht dit kenbaar te maken aan leverancier via het hieronder opgenomen formulier. In dit formulier staat vermeld welke informatie leverancier nodig heeft. Deze informatie is noodzakelijk om na te kunnen gaan waar de klacht precies betrekking op heeft. Doorgaans reageren wij binnen 14 werkdagen op een melding.

Procedure

 • 1

  Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging;

 • 2

  Er zal een voorlopige beoordeling plaatsvinden betreffende de gegrondheid van je klacht. Is de klacht plausibel, dan zal het materiaal (terwijl de klacht geverifieerd wordt) tijdelijk worden geblokkeerd of verwijderd. Zijn wij van oordeel dat de klacht onterecht of niet plausibel is, dan zullen we je berichten over dit besluit en motivatie;

 • 3

  Voor zover noodzakelijk zullen we professioneel juridisch advies inwinnen aangaande de klacht;

 • 4

  We informeren de aan-leverancier van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft en bieden deze de gelegenheid de klacht te weerspreken;

 • 5

  De klacht zal door ons volledig worden onderzocht, we laten je de uitkomst hiervan weten en tevens berichten we je over de genomen- of te nemen maatregelen;

 • 6

  Toont het onderzoek je gelijk aan, dan wordt het materiaal definitief van de website verwijderd, tenzij je toestemming verstrekt het te handhaven.

Notice & takedown formulier